דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד Servlets> Form data>קריאת Form data

הינך נמצא ב :

קריאת Form data מ-Servlet

על מנת לקרוא נתון שהוזן ל-Form Data יש לקרוא ל-getParameter method של HttpServletRequest ולספק את שם הפרמטר הנדרש.

שים לב כי הערכים המסופקים ל-getParameter ול-getParameterValues הינם רגישים לגודל אות.

השימוש ב-getParameter כאשר נתונים נשלחים באמצעות GET זהה לשימוש כאשר נשלחים באמצעות POST (את האחידות הזו מספק ה-Servlet אוטומטית מאחורי הקלעים). הערך המוחזר הוא String, העונה לערך המופע הראשון של אותו שם פרמטר. מחרוזת ריקה מוחזרת אם הפרמטר קיים אך אינו מכיל כל ערך. null מוחזר במידה והפרמטר לא נמצא. אם הפרמטר עשוי להכיל מס' ערכים יש לקרוא
ל-
getParameterValues  המחזיר מערך של Strings. לצורך debuging ניתן להשתמש
ב-
getParameterNames אשר מחזיר רשימה מלאה של כל שמות הפרמטרים המוגדרים ב-Form, בצורה של Enumaration. שים לב שאין לסמוך על הסדר שבו יוחזרו שמות הפרמטרים.       
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן