דף הבית   | מפת האתר   | אודות

מפת האתר

הינך נמצא ב :

מפת אתר  
 

  מדריך ללימוד Servlets

  מדריך ללימוד JSP

סקירה אודות JSP
Servlets  בסיסיים

  רכיבי תסריט

המבנה הבסיסי דוגמה: ביטויי JSP
דוגמה: Servlet בסיסי יישומוני תסריט JSP
דוגמה: יצירת HTML דוגמה: הצהרות JSP
מעגל החיים משתנים מוגדרים
דוגמה: פרמטרי אתחול מבחן 7
מבחן 1  

  הנחיית דף JSP

Form Data 

דוגמה: הנחיות JSP
קריאת Data Form מבחן 8
דוגמה: פרמטרים מסוימים
דוגמה: כל הפרמטרים

  שימוש ב-Beans

מבחן 2 יצירה וגישה ל-Beans
מאפייני Beans

Http headers 

שיוך מאפייני Bean

קריאת headers המרות אוטומטיות
דוגמה :headers שיתוף Beans
כותרות HTTP 1.1 מבחן 9
דוגמה: HTML דחוס
מבחן 3

  שילוב יישומוני שרתים

שילוב יישומוני שרתים

HTTP status codes   

הגדרת קודי סטטוס

  דוגמה לבניית מבחן

משמעות קודי סטטוס

דוגמה לבניית מבחן

מבחן 4

  שאלות נפוצות-JSP

  הפעלת תגובת השרת

שאלות נפוצות-JSP

הגדרת כותרות תגובה
מטרות כותרות תגובה

  מידע נוסף -JSP

סוגי MIME נפוצים מידע נוסף -JSP
קשרים מתמשכים
מבחן 5

  מעקב session

  נספחים

הצורך ב-sessions

אינדקס דוגמאות

session API 

אינדקס מבחנים

דוגמה: session

מילון מונחים

מבחן 6 שאלות נפוצות-Tomcat

  שאלות נפוצות-Servlets

שאלות נפוצות-Servlets

  מידע נוסף-Servlets

מידע נוסף-Servlets
       
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן