דף הבית   | מפת האתר   | אודות

מדריך ללימוד Servlets >HTTP headers>קריאת Headers

הינך נמצא ב :

קריאת HTTP headers מ-Servlet

קריאת כותרות היא פשוטה. כל שיש לעשות הוא לקרוא ל-getHeader method של HttpServletRequest המחזירה String אם הכותרת המבוקשת סופקה בבקשת ה-HTTP, ומחזירה null  אחרת. שמות הכותרות אינם רגישים לגודל אות.

למרות ש-getHeader הינו method כללי לקריאת כותרות נכנסות, ישנן מס' כותרות הנמצאות בשימוש כה נפוץ שהם בעלות access method מיוחדות. להלן רשימה שלהן:

  getCookies

method זה מחזיר את תוכן הכותרת Cookie המנותחת ומאוחסנת במערך של אובייקטי Cookie.

  getRemoteUser and getAuthType

שיטות אלו מפרקות את הכותרת aouthorization לחלקיה.

  getContentLength

method  זה מחזיר את ערכה של הכותרת Content-Length בצורה של int.

  getContentType

method  זה מחזיר את ערך הכותרת Content-Type כ-String.

  getDateHeader and getIntHeader

methods  אלו קוראים את הכותרות המצוינות וממירים אותם לערכי Date ו-Int בהתאמה.

  getHeaderNames

ב-method זה ניתן להשתמש כדי לקבל Enumaration  של כל שמות הכותרות הנכללות בבקשת HTTP הנוכחית.

  getHeaders

ברוב המקרים שם הכותרת מופיע פעם אחת בלבד. עם זאת מדי פעם כותרת עשויה להופיע מס' פעמים כאשר לכל מופע שלה ערך נפרד. דוגמא לכך היא הכותרת Accept-Language. בגירסה 2.2 של Servlet ה-method הזה מחזיר Enumaration של ערכי כל המופעים של הכותרת.

אינפורמציה נוספת על בקשת HTTP שאינה בגדר כותרת ניתנת לגישה באמצעות ה-methods הבאים של HttpServletRequest:

  getMethod

method  זה מחזיר את ה-HTTP METHOD של הבקשה הנוכחית (בד"כ GET ו-POST, אולם גם PUT ,DELETE ו-HEAD  אפשריות).

  getRequestURI

method זה מחזיר את החלק של כתובת URL שבא לאחר שם ה-host והפרוטוקול ולפני  ה-form data.

  getProtocol

method  זה מחזיר את גרסת ה-HTTP. בד"כ HTTP/1.0 או HTTP/1.1.


 


         
כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן