דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד JSP >רכיבי תסריט>משתנים מוגדרים מראש

הינך נמצא ב :

משתנים מוגדרים מראש

תוכל להשתמש ב- 8 משתנים מוגדרים מראש בכדי לפשט את הקוד בביטוי JSP וביישומוני תסריט. המשתנים האלו נקראים implicit objects. הצהרות JSP מפיקות קוד שמופיע מחוץ ל-jspService method לכן משתנים אלו אינם נגישים בהצהרות. המשתנים הזמינים הם:request ,response ,out ,session ,application ,config ,page ו-pageContext.

להלן פרטי משתנים המרומזים שעדיין לא השתמשנו בהם בדוגמאות קודמות:

 

  application

משתנה זה הוא ServletContext כפי שמושג ב-Servlets על ידי ()getServletConfig.

יישומוני שרת ודפי JSP יכולים לאחסן נתונים קבועים באובייקט מסוג ServletContext  במקום לאחסנם במשתני המופע. ServletContext מספק את get/setAttribute לאחסון הנתונים מסוג כלשהו שמשויכים למפתחות. ההבדל בין אחסון נתונים במשתני מופעים לבין אחסונם בשיטה זו הוא בכך שה-ServletContext משותף לכל ה-Servlets בשרת.

  config

משתנה זה הוא אובייקט מסוג  ServletConfig  של הדף.

  pageContext

JSP יצרה מחלקה חדשה בשם PageContext  שמספקת נקודת גישה יחידה לתכונות דף רבות ומספקת מקום נוח לאחסון ושיתוף נתונים. משתני pageContext  מאחסנים את ערך האובייקט  PageContext  המשויך לדף הנוכחי. דיון בשימוש בו יתואר בהמשך .

  page

משתנה זה הוא שם נרדף  ל-this. המשתנה נוצר כ-place holder לעתיד כששפת התסריט לא תהיה Java.
        
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן