דף הבית   | מפת האתר   | אודות

מדריך ללימוד JSP >שימוש ב-Beans >יצירה וגישה ל-Beans

הינך נמצא ב :

יצירה וגישה ל-Beans 

למחלקה Bean צריך להיות constructor חסר ארגומנטים. למחלקה מסוג Bean לא יהיו משתני public. הגישה לערכים שכיחים צריכה להיעשות על ידי getX ו- setX.

שימוש בסיסי ב-Bean

הפעולה jsp:useBean  מאפשרת לטעון bean לשימוש בדף JSP. התחביר הפשוט לציון שימוש ב-Bean הוא כדלקמן:

 

 

<jsp:useBean id="name" class="package.Class"/>

 

לרוב, משמעות הפעולה היא יצירת אובייקט של המחלקה שצוינה על ידי Class וקשירתו למשתנה בשם שצוין על ידי id. ניתן לחשוב על jsp:useBean כעל מקביל ליצירת אובייקט, אך יש לו אפשרויות נוספות שנותנות לו הרבה יותר כוח. למשל, ניתן לציין תכונת scope שמשייכת את ה-Bean מעבר לדף הנוכחי. במקום להשתמש בתכונה class ,ניתן להשתמש ב-beanName. ההבדל הוא בכך ש-beanName  יכול להתייחס למחלקה או לקובץ שמכיל  serialized Bean. ערך התכונה beanName  מועבר ל-method instantiate של java.beans.Bean.

 

גישה למאפייני Bean

לאחר יצירת  Bean, ניתן לגשת למאפייניו בעזרת jsp:getProperty אשר מקבל תכונה name
שמתאימה ל-id שניתן תחת jsp:useBeans ותכונה property שמציינת את שם המאפיין הרצוי. לקבלת התכונה הרצויה ניתן להשתמש ב- 2 סוגי תחביר. נניח שאנחנו מעוניינים בתכונה sum שבתוך אובייקט account.

דרך אחת:

 

 

<jsp:getProperty name="account" property="sum"/>

 

דרך שנייה

 

 

<%=account.getSum()%>

       
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן