דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד JSP >שימוש ב-Beans  >מאפייני Beans

הינך נמצא ב :

הגדרה מפורשת של מאפייני Beans 

כדי לשנות מאפייני Bean ניתן להשתמש ב-jsp:setProperty. ניתן לבצע זאת בכמה אופנים אך בצורה הפשוטה ביותר יש לספק את שלושת התכונות הבאות:

name: אמורה להתאים ל-id שניתן על ידי jsp:useBean.

property: שם המאפיין שמעוניינים לשנות.

value: הערך החדש.

 

לדוגמא נניח כי קיימת המחלקה Books המכילה String מסוג title, ראשית ניצור instance של המחלקה Books  באופן הבא:

<jsp:useBean id="library" class="Books"/>

לאחר מכן ניתן לקלוט ישירות פרמטר לקביעת title בצורה הבאה:

<jsp:setProperty name="library " property="title" value='<request.getParameter("title")%>'/>


       
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן