דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד JSP >שימוש ב-Beans >שיתוף Beans

הינך נמצא ב :

שיתוף Beans בין דפי JSP ויישומוני שרת שונים

עד עתה התייחסנו לאובייקטים שנוצרו בעזרת jsp:useBean , ה-Beans הללו קשורים למשתנים מקומיים, אך הם אינם מוגבלים רק לכך. הם מאוחסנים גם באחד מ- 4 מקומות אחרים, על פי ערך התכונה scope האופציונאלי של jsp:useBean. התכונה scope יכולה להכיל את אחד מ- 4 הערכים הבאים:

  page

זהו ערך ברירת המחדל, הערך מציין שבנוסף לכך שאובייקט Bean מקושר למשתנה מקומי, יש להציבו באובייקט PageContext למשך הדרישה הנוכחית. אחסון האובייקטים במיקום זה מאפשר לקוד יישומון השרת לגשת אליו על ידי קריאה ל-getAttribute במשתנה המוגדר מראש pageContext. מבחינה מעשית הגישה ל-beans שנוצרו מתבצעת כמעט תמיד על ידי יישומוני התסריט
jsp:getProperty, ,jsp:setProperty,.

  application

משמעות ערך זה הוא שבנוסף לכך שה-Bean קשור למשתנה מקומי, הוא יאוחסן
ב-
ServletContext הזמין דרך המשתנה application שהוגדר מראש, או על ידי הקריאה הבאה:
 

 

ServletContext.getServletContext()

 

ניתן לקבל את הערכים שב-ServletContext על ידי getAttribute method, על ידי כך הוא מאפשר ליישומון השרת ליצור Bean  ולא רק לגשת ל-Bean קיים.

  session

ערך זה פירושו שבנוסף להיותו קשור למשתנה מקומי, ה-Bean יאוחסן גם באובייקט HttpSession שמשויך לדרישה הנוכחית (ניתן לקבלו בעזרת getValue).

  request

ערך זה מציין שבנוסף לכך שהאובייקט מאוחסן במשתנה מקומי, הוא גם יוצג באובייקט ServletRequest למשך הדרישה הנוכחית (ניתן לקבלו באמצעות getAttribute method). ערך זה הוא שינוי קטן של הטווח על פי דרישה, אשר נוצר על ידי:
 

 

scope="page"

 

או כברירת מחדל כאשר לא מצוין ערך scope.      
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן