דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד JSP >שימוש ב-Beans  >המרות אוטומטיות

הינך נמצא ב :

המרות אוטומטיות בין סוגי משתנים 

הטבלה הבאה מסכמת את המרות הסוג האוטומטיות שמתבצעות כשמאפיין bean משויך אוטומטית לפרמטר קלט.

רוטינת המרה

סוג מאפיין

Boolean.valueOf(paramString).booleanValue()

boolean

Boolean.valueOf(paramString)

Boolean

Byte.valueOf(paramString).byteValue()

byte

Byte.valueOf(paramString)

byte

Character.valueOf(paramString).charValue()

char

Character.valueOf(paramString)

Character

Double.valueOf(paramString).doubleValue()

double

Double.valueOf(paramString)

Double

Integer.valueOf(paramString).intValue()

int

Integer.valueOf(paramString)

Integer

Float.valueOf(paramString).floatValue

float

Float.valueOf(paramString)

Float

Long.valueOf(paramString).longValue

long

Long.valueOf(paramString)

Long

 



      
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן