דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד Servlets >HTTP status code >מבחן 4

הינך נמצא ב :

     
בחן את ידיעותיך-HTTP status codes  


1
. sendRedirect מחליף את התגובה:

300

404

302

100


2. קודי הסטאטוס 400-499

מצביעים על שגיאות לקוח

מציינים שהבקשה הצליחה

מציינים שגיאות שרת

אף תשובה אינה נכונה


3.  כדי לציין שהכול תקין יש להגדיר את קוד הסטאטוס:

SC_All_OK

SC_OK

SC_Accepted

ב' ו-ג'


4. אם התגובה כוללת קוד סטאטוס מיוחד ומסמך יש להגדיר את קוד הסטאטוס אחרי שליחת תוכן כלשהו ללקוח

נכון

לא נכון

          
 כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן