דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד Servlets>הפעלת תגובת השרת >תוכן עניינים

הינך נמצא ב :

ילחל
הפעלת תגובת השרת:
HTTP response headers
לחלחל
 

לעתים קרובות הגדרת כותרת תגובת HTTP הולכת יד ביד עם הגדרת קודי סטאטוס. לדוגמא לכל קודי סטאטוס "תזוזת המסמך" (300-307) ישנה כותרת נלווית Location. עם זאת להגדרת כותרות  תגובה
(HTTP response headers) תפקיד חשוב גם כאשר לא הוגדר קוד סטאטוס שאינו רגיל. בחלק זה נכסה את הנושאים הבאים:

הגדרת כותרות תגובה על ידי Servlets

מטרתה של כל כותרת תגובה ב-HTTP 1.1

סוגי MIME  נפוצים

שימוש בקשרי HTTP מתמשכים

        
 כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן