דף הבית   | מפת האתר   | אודות

  מדריך ללימוד Servlets >הפעלת תגובת השרת> מבחן 5

הינך נמצא ב :

       
בחן את ידיעותיך-הפעלת תגובות שרת  


1
. כדי להגדיר את אורך המסמך המוחזר, יש להגדיר את כותרת התגובה:

Content-Length

Accept-Range

Allow

Connection


2. מה מהבאים לא שייך לסוגי MIME נפוצים:

text/css

text/html

text/audio

img/gif


3. מה עושה כותרת התגובה Allow ?

מודיעה לדפדפן את הנסיבות בהם ניתן למטמן בבטחה את מסמכי התגובה.

מספקת כתובת חלופית עבור המסמך הנדרש.

מציינת את משך הזמן בשניות שהדפדפן ימתין עד אשר יבקש דף מעודכן.

מציינת את שיטות הבקשה הנתמכות על ידי השרת.


4. באמצעות ההרחבה Keep-Alive מודיע השרת לדפדפן כמה בתים מכילה התגובה ומשאיר את הקשר פתוח למשך זמן מסוים לאחר החזרת המסמך.

נכון

לא נכון

        
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן