דף הבית   | מפת האתר   | אודות

  מדריך ללימוד Servlets >הפעלת תגובת השרת> מטרות כותרות התגובה

הינך נמצא ב :

מטרתה של כל כותרת תגובה ב-HTTP 1.1

חלק זה מהווה סיכום של כותרות תגובה ב-HTTP 1.1. למידע מלא בנושא ראה מפרט HTTP 1.1 הניתן
ב-
RFC 2616  הנמצא ב- http://www.rfc-editor.org .

Accept-Ranges*
כותרת זו מודיעה ללקוח האם תקבל כותרות
Range או לא.

Allow
כותרת זו מציינת את שיטות הבקשה (
GET,POST וכו') הנתמכות על ידי השרת. הכותרת דרושה עבור תגובות 405 (Method Not Allowed).
ברירת המחדל של
service method יוצרת אוטומטית כותרת זו עבור דרישות OPTIONS.

Connection
הערך
close בכותרת תגובה זו  מורה לדפדפן לא להשתמש בקשרי HTTP מתמידים. טכנית קשרים מתמידים הינם ברירת המחדל כאשר הלקוח תומך ב-HTTP 1.1  ואינו מציין את הערך close. עם זאת, מכיוון שקשרים מתמידים דורשים את כותרת התגובה Content-Length, אין כל סיבה ל-Servlet להשתמש במפורש בכותרת זו . לכן אם אינך רוצה להשתמש בקשרים מתמידים, כל שעליך לעשות הוא להשמיט את הכותרת Content-Length.

Content-Encoding
כותרת זו מציינת את דרך הקידוד של הדף המוחזר.

Content-Language 
כותרת זו מציינת את השפה בה כתוב המסמך. הערך של הכותרת אמור להיות אחד מקודי השפה הסטנדרטיים כגון
en,en-us,da וכו'.

Content-Length
כותרת זו מציינת את מספר הבתים של התגובה, מידע אשר דרוש רק אם הדפדפן משתמש בקשר
HTTP מתמיד. אם  ברצונך שה-Servlet ינצל את יתרונותיו של קשר מתמיד עליך לכתוב את המסמך בתוך ByteArrayOutputStream, לבדוק את גודל המסמך ולהציבו ב-Content-Length בעזרת 
response.setContentLength.

Cache-Control
כותרת  שימושית  זו מודיעה לדפדפן את הנסיבות בהם ניתן למטמן בבטחה את מסמכי התגובה.

Content-Type
כותרת זו מספקת את סוג ה-
MIME  של מסמך התגובה. הגדרת כותרת זו היא כה נפוצה שקיים עבורה method מיוחד והוא setContentType. הדף הבא יתאר את סוגי ה-MIME השונים.

Content-Location
כותרת זו מספקת כתובת חלופית עבור המסמך הנדרש.

Content-Range
כותרת זו נשלחת עם תגובת מסמך חלקי המציינת את גודלו של חלק המסמך הנשלח מהמסמך כולו.

Content-Md5
כותרת זו מספקת תקציר
Md5 עבור המסמך העוקב. תקציר זה מספק הודעת בדיקת אמינות ללקוחות הרוצים להבטיח שיקבלו את המסמך השלם ללא שינוי.

Date
כותרת זו מציינת את התאריך הנוכחי בפורמט
GMT. לרוב Servlets אינם נדרשים לציין כותרת זו במפורש שכן רוב השרתים מבצעים זאת אוטומטית.

Expires
כותרת זו מתנה את הזמן שבו יפוג תוקפו של תוכן ולכן אין יותר למטמנו.
Servlet עשוי להשתמש בכותרת זו עבור מסמך המשתנה לעתים קרובות כדי למנוע מהדפדפן מלהציג ערך מוטמן מיושן.

Last-Modified
כותרת זו מציינת את תאריך השינוי האחרון של המסמך. הלקוח יכול למטמן את המסמך ובדרישות הבאות לספק את התאריך באמצעות הכותרת
If-Modified-Since. בקשה זו מטופלת כדרישת GET מותנית, כאשר המסמך מוחזר רק אם תאריך Last-Modified מאוחר מזה המצוין ב- If-Modified-Since. אחרת מוחזרת שורת הסטאטוס 304 (Not Modified) והלקוח ישתמש במסמך המוטמן.

Refresh
כותרת זו מציינת את משך הזמן בשניות שהדפדפן ימתין עד אשר יבקש דף מעודכן. לדוגמא כדי להורות לדפדפן לבקש עותק חדש כל 30 שניות עליך להגדיר את ערך כותרת זו כך:

 response.setIntHeader("Refresh",30)

 

שים לב ש-Refresh אינה מתנה עדכון מתמשך אלא רק מציינת מתי יערך העדכון הבא. לכן, עליך להמשיך לספק כותרת זו בכל הדרישות הבאות. שליחת קוד הסטאטוס 204 (No Content) עוצרת את פעולת ההורדה של הדפדפן. בנוסף ניתן לציין מהו הדף שיש להוריד בעקבות ה-Refresh על ידי הוספת כתובת URL לאחר ציון זמן הרענון. יש לציין שכותרת זו אינה כלולה בהגדרה הרשמית של HTTP 1.1 אלא מהווה הרחבה הנתמכת על ידי הדפדפנים הפופולאריים.

 

Server
כותרת זו מזהה את שרת ה-
Web. בד"כ Servlets אינם נדרשים להגדיר אותה, שרת ה-Web עושה זאת בעצמו.

Upgrade
כותרת זו משמשת כאשר הלקוח משתמש לראשונה בכותרת הדרישה
Upgrade כדי לבקש מהשרת לשנות את הפרוטוקול לאחד מהפרוטוקולים החדשים הזמינים. אם השרת מסכים הוא שולח קוד סטאטוס 101
(Switching Protocol) וכולל את כותרת התגובה Upgrade ובה שם הפרוטוקול החדש. נוהל זה מתבצע בדרך כלל על ידי השרת עצמו ולא על ידי ה-Servlets.

www-Authenticate
כותרת זו נלווית תמיד בקוד סטאטוס 401
(Unauthorized). היא מודיעה לדפדפן מהו סוג ההרשאה והתחום שעל הלקוח לספק בכותרת Authorization.       
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן