דף הבית   | מפת האתר   | אודות

  מדריך ללימוד Servlets >הפעלת תגובת השרת> סוגי MIME נפוצים

הינך נמצא ב :

סוגי MIME נפוצים

הטבלה שלהלן מציגה מספר סוגי MIME נפוצים המשמשים
ב-
Servlets. למידע נוסף ראה RFC 1521 ו- 1522.

משמעות

סוג

Microsoft Word מסמך

application/msword

נתונים בינאריים לא מזוהים

application/octet-stream

Acrobar (.pdf) קובץ

application/pdf

PostScript קובץ

application/postscript

Lotus notes קובץ

application/vnd.lotus-notes

Excel מסמך

application/vnd.ms-excel

Power Poinr תצוגת

application/vnd.ms-powertpoint

Gzip ארכיב 

application/x-gzip

JAR קובץ

application/x-java-archive

אובייקט סדרתי

application/x-java-serialized-object

Java Bytecode (.class) קובץ

application/x-java-vm

ZIP ארכיב

application/zip

קובץ קול בפורמט .au or .snd

audio/basic

AIFF קובץ קול בפורמט

audio/x-aiff

Microsoft קובץ אודיו של

audio/x-wav

MIDI קובץ קול

audio/midi

HTML cascading style sheet

text/css

HTML מסמך

text/html

טקסט פשוט

text/plain

GIF תמונה

image/gif

JPEG תמונת

image/jpeg

PNJ תמונת

image/png

TIFF תמונת

image/tiff

X-Window bitmap תמונת

image/x-xbitmap

MPEG וידאו קליפ 

video/mpeg

Quick Time וידאו קליפ

video/quicktime       
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן