דף הבית   | מפת האתר   | אודות

 מדריך ללימוד JSP >שימוש ב-Beans  >שיוך מאפייני Bean

הינך נמצא ב :

שיוך מאפייני Bean לפרמטרי קלט 

getParameter method  מחזיר ערך מסוג String, לכן על מנת להשתמש בפרמטר num מסוג int למשל יש לבצע זאת באופן הבא:

<%

int numOfItems=0;

try
{
 numOfItems=Integer.parseInt(request.getParameter("num"))
}
 catch(NumberFormatException e){}

%>

<jsp:setProperty name="libarary " property="num" value='<%=numItems %>"/>

 

ישנו פתרון נוסף לכך המאפשר המרה אוטומטית בין סוגי משתנים. במקום להשתמש בתכונה value ניתן להשתמש בתכונה param כדי לתת שם לפרמטר קלט. ערך הפרמטר ישמש אוטומטית כערך המאפיין, והמרות סוגי המשתנים הפשוטים יתבצעו אוטומטית. אם פרמטר הקלט שצויין לא מופיע בדרישה, לא תתבצע פעולה כלשהי. לדוגמא, נוכל לפשט את תהליך קביעת ערך המאפיין num כך:

<jsp:setProperty

name="library"

property="num"

param="num"/>
 

שיוך מאפיין לפרמטר קלט חוסך את הצורך שבביצוע המרות בין סוגים פנימיים רבים. ב-JSP ניתן לשייך את כל המאפיינים לפרמטרי קלט עם שם זהה בצורה הבאה:

 

<%jsp:setProperty name ="library" property="*"/>

 

כדי שכל המאפיינים ישויכו לפרמטרי קלט, שמות המאפיינים חייבים להתאים בדיוק לשמות הפרמטרים.       
  כל הזכויות שמורות למערכות מידע אית"ן